Wednesday, 8 August 2012

गप्पा गोष्टी


गोष्टी करू आपण
झाडांच्या पक्ष्यांच्या
फुला -फळांच्या
चंद्र -चांदण्यांच्या
तुझ्या माझ्या
गप्पा करू आपण

डाव मांडू विचारांचा
एक एक घर  
पुढे पुढे जाता जाता 
समजून घेऊ एकमेकांना 
देवाण घेवाणकरता करता 

देवाण घेवाण कसली म्हणता ?
विचारांची,शब्दांची, स्वरांची, 
हुंकारांची, भावनांची, नजरांची,
प्रेमाची, हास्याची, रुस्व्याची,
सहवासाची अन सर्वात महत्वाचे म्हणजे 
आयुष्याची 

चल... गप्पा गोष्टी करू आपण 
अस जग jज्यात फक्त आपण दोघे जण
ओळखीचा आहे तिथला कण अन कण
बरोबर असू जिथे क्षण अन क्षण

माझे तुला, तुझे मला 
कळते सर्व न सांगता 
न जाणता न बोलता 
जणू प्रेम अपुले  चंद्रकला 

कधी वाढते कधी लोपते 
जेव्हा असते तेव्हा हसते 
नसते तेव्हाही आशा असते 

माझ्या बंधनात नाहीस तू 
मी तुझ्यात गुंतलेली 
नागमोडी वळणे आयुष्यातली 
तू बाजूस सारून टाकली 
मग तुझी पाटी साफ होते 
गुंतागुंत नसलेली कोरी करकरीत 
मी माझ्या चित्रात निरखून बघता 
दिसतोस तू माझ्या घट्ट कवेत 
  
मी कापले बंध 
मोकळे केले पाश माझ्याच मनाचे 
तुझ्याशी जे होते बांधलेले 
ते एकदाचे तोडून टाकले 

तू नेहमीच मुक्त होतास 
आता मुक्त झाले मी 
गर्दीतही तू दिसत असे खास 
आता फरक झाला आहे कमी 

माझ्या भोवती अनेक चेहरे 
त्यातलाच एक तुझा 
गर्दीतच मिसळले सारे 
एकाच उरला फक्त माझा 

मी घेतली एक झेप 
सारे आकाश व्यापले 
आणिक एक पाउल टाकता 
चंद्र सूर्य झाकोळले 

स्वप्नां मधली स्वप्ने खुळचट 
सत्याच्या मातीत मिळाली 
त्यातून यशाची वेल बहरली 
उंच आकाशास ती भिडली 

आकाशातही स्वप्नेच भेटली 
हरवलेली दिशा पुन्हा गवसली
यांच्याशीच  माझी गाठ पडली 
अन मग काय... गप्पा गोष्टीत पुरी रात सरली No comments:

Post a Comment